Aktualności
26.11.2020

Szkolenie Rzeczoznawców Polskiej Izby Ochrony

Wczorajsze szkolenie dla Rzeczoznawców Polskiej Izby Ochrony - ze względu za sytuację związaną z COVID – 19 odbyło się w nowej dla prowadzonych dotychczas szkoleń formule - on-line. Szkolenie na temat:„ Formalno-prawnych aspektów ochrony muzeów” poprowadził Pan Krzysztof Osiewicz, Kierownik Działu Metod i Technik Ochronnych, dzięki uprzejmości Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w Warszawie. Podczas szkolenia, które otworzył Prezes Zarządu Polskiej Izby Ochrony - Pan Marcin Pyclik odbyło się również uroczyste ślubowanie nowych rzeczoznawców: Pana Jarosław Stelmacha oraz Pana Łukasza Chodkowskiego. W kilkugodzinnym szkoleniu wzięli udział Rzeczoznawcy Polskiej Izby Ochrony z całej Polski.