Aktualności
03.03.2021

Stanowisko MSWiA dot. interpretacji przepisów rozporządzenia w sprawie legitymacji pracowników ochrony

Stanowisko MSWiA dot. interpretacji przepisów rozporządzenia w sprawie legitymacji pracowników ochrony Polska Izba Ochrony zwróciła się z zapytaniem do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwestii interpretacji przepisów rozporządzenia w sprawie legitymacji pracowników ochrony. Przedstawiamy Państwu poniżej stanowisko Departamentu Zezwoleń i Koncesji w przedmiotowej sprawie.

Stanowisko Departamentu Zezwoleń i Koncesji