Aktualności
15.10.2021

mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach - Prelegentem XXI Konferencji Branży Ochrony

mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach – ekspert w obszarze antyterroryzmu oraz bezpieczeństwa obiektów użyteczności publicznej.

Właściciel firmy doradczo-szkoleniowej Safety Project oraz pomysłodawca i organizator międzynarodowego kongresu bezpieczeństwa antyterrorystycznego SAFE PLACE. 

Dziekan Dolnośląskiego Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w WSBPiI Apeiron w Krakowie, wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego oraz programu ERASMUS. 

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej imienia generała Tadeusza Kościuszki oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.

 Stopień naukowy doktora nauk o bezpieczeństwie obronił w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, broniąc z wyróżnieniem rozprawę doktorską na temat ograniczania skutków zamachów terrorystycznych w budynkach użyteczności publicznej. 

Zdobył doświadczenie zawodowe w jednostkach wojsk aeromobilnych oraz terenowych i specjalnych Żandarmerii Wojskowej. Ukończył szereg kursów i szkoleń, w tym kurs specjalistyczny dla oficerów policji sił powietrznych w USA, kurs dla dowódców operacji policyjnych i negocjatorów policyjnych oraz kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy. 

Wykonywał zadania negocjatora w Żandarmerii Wojskowej oraz kierował działaniami prewencyjnymi podczas zabezpieczeń uroczystości i przedsięwzięć wojskowych. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół problematyki antyterroryzmu, negocjacji policyjnych, prawnych oraz instytucjonalnych wymiarów bezpieczeństwa narodowego. 

Autor szeregu monografii i artykułów naukowych z tego obszaru. Ratownik Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Posiada aktualne wpisy na listy kwalifikowanych pracowników ochrony oraz zabezpieczenia technicznego. 

Ekspert zewnętrzny w grupie zadaniowej MSWiA w zakresie bezpieczeństwa AT IK w latach 2017–2018. Rzeczoznawca Polskiej Izby Ochrony. Ekspert w Radzie Interesariuszy na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.