Aktualności
31.12.2020

INFORMACJA W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI NOCLEGOWYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY W OKRESIE OD 28 GRUDNIA 2020 R. DO 17 STYCZNIA 2021 R.

W związku z aktualnie obowiązującymi ograniczeniami dotyczącymi m.in. w funkcjonowaniu hoteli, które to wiążą się z daleko idącym ograniczeniem możliwości noclegowych dla pracowników ochrony w okresie od 28 grudnia 2020 r. - do 17 stycznia 2021r., Polska Izba Ochrony przesłała do Firm Członkowskich, interpretację prawną dotyczącą tej kwestii. 

Temat noclegów pracowników ochrony jest bardzo istotny dla branży, gdyż szereg usług ochrony ściśle wiąże się z mobilnością pracowników. Dotyczy to np. przerw w konwojowaniu, wykonywaniu w warunkach delegacji usług zabezpieczenia technicznego czy usług ochrony osób. Wymóg przerwy na odpoczynek, wypadający na porę nocną jest w wielu przypadkach wymogiem przepisów w randze ustawowej, np. w przypadku kierowców w konwojach wartości pieniężnych.