Aktualności
07.10.2021

dr Rafał Batkowski - Prelegentem XXI Konferencji Branży Ochrony

dr Rafał Batkowski – Inspektor Policji w stanie spoczynku – w okresie służby m.in.: Naczelnik Zarządu Operacji Antyterrorystycznych w Komendzie Głównej Policji (KGP), Zastępca Dyrektora Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP, Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji, Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji oraz Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, Szef Krajowego Biura Interpolu i Członek Zarządu Europolu.

Obecnie: ekspert Agencji UE ds. szkolenia Policji – CEPOL; Dyrektor ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Instytucie Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego; Honorowy Prezes Stowarzyszenia Ekspertów Bezpieczeństwa RP, Wiceprezes Warszawskiego Stowarzyszenia "Rodzina Policyjna 1939 r.". Właściciel firmy RBS (Rafał Batkowski Strategie) i doradca na potrzeby innych podmiotów oraz międzynarodowych projektów,
w tym technologicznych.

Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Obrony Narodowej. Wykładowca akademicki, autor wielu publikacji z dziedziny bezpieczeństwa publicznego m.in. w odniesieniu do przeciwdziałania poważnym zagrożeniom, w szczególności terroryzmowi oraz lokalnego wymiaru bezpieczeństwa i współpracy Policji ze społeczeństwem.