Aktualności

 

13Styczeń2021
Fundacja Pomocy Pracownikom Ochrony i Ich Rodzinom OCHRONA I POMOC, powołana przez Polską Izbę Ochrony, realizuje swe cele poprzez objęcie opieką najbardziej potrzebujących pracowników ochrony i ich rodziny, wdowy i sieroty po pracownikach ochrony, którzy zginęli podczas służby. Wspiera także ofiary wypadków, poszkodowane podczas realizacji zadań ochrony, jak również tych zmagających się z ciężkimi chorobami i będącymi w trakcie kosztownych terapii. W imieniu Prezes Zarządu Fundacji, Pani Anety Kochman przekazujemy list w sprawie wsparcia celów statutowych Fundacji. Będziemy bardzo wdzięczni jeżeli zechcą Państwo przekazać swój 1% podatku i wesprzeć Podopiecznych Fundacji. Fundacja Pomocy Pracownikom Ochrony i Ich Rodzinom OCHRONA i POMOC KRS 0000278664  
7Styczeń2021
W związku z budzącymi poważne wątpliwości w kwestii wyboru oferty na usługi ochrony przez Zakład Przerobu Drewna Lasów Państwowych w Lęborku, Polska Izba Ochrony, powołując się na przepisy ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych, w szczególności na art. 3 zobowiązujący izby gospodarcze do kształtowania i upowszechniania zasad etyki w działalności gospodarczej, na art. 5 ust. 2 pkt 6 dot. informowania o funkcjonowaniu przedsiębiorców oraz uprawnienie zawarte w art. 6 do otrzymania od właściwych organów administracji państwowej informacji niezbędnych do wykonywania zadań statutowych określonych w § 2 ust. 1, 3 i 5 Statutu PIO, skierowała pismo do Pana Edwarda Siarki, Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Leśnictwa i Środowiska, z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie. W ocenie Polskiej Izby Ochrony, dokonując wyboru oferty, Zamawiający mógł naruszyć w ramach przedmiotowego postępowania przepisy Prawa zamówień publicznych (Pzp), obowiązującego w momencie rozstrzygania przetargu, w zakresie art. 7 ust. 1 i 3...
31Grudzień2020
W związku z aktualnie obowiązującymi ograniczeniami dotyczącymi m.in. w funkcjonowaniu hoteli, które to wiążą się z daleko idącym ograniczeniem możliwości noclegowych dla pracowników ochrony w okresie od 28 grudnia 2020 r. - do 17 stycznia 2021r., Polska Izba Ochrony przesłała do Firm Członkowskich, interpretację prawną dotyczącą tej kwestii. Temat noclegów pracowników ochrony jest bardzo istotny dla branży, gdyż szereg usług ochrony ściśle wiąże się z mobilnością pracowników. Dotyczy to np. przerw w konwojowaniu, wykonywaniu w warunkach delegacji usług zabezpieczenia technicznego czy usług ochrony osób. Wymóg przerwy na odpoczynek, wypadający na porę nocną jest w wielu przypadkach wymogiem przepisów w randze ustawowej, np. w przypadku kierowców w konwojach wartości pieniężnych.  
18Grudzień2020
Prezes Grupy Ochrony Konwój Pan Marcin Pyclik, podczas ramach współorganizowanych w dn. 17 grudnia b.r., przez Safety Project oraz Polską Izbę Ochrony - Ogólnopolskich Warsztatów Naukowo – Technicznych "Bezpieczeństwo obiektów w obszarze przygotowania i reagowania na zamachy” - Prezes Zarządu - Pan Marcin Pyclik przedstawił model współpracy między publicznym i prywatnym sektorem bezpieczeństwa w kontekście przeciwdziałania zamachom, gdzie omówił między innymi niewykorzystane dotychczas obszary działania służb ochrony oraz wskazał pola współpracy w ramach systemu bezpieczeństwa państwa.
26Listopad2020
Wczorajsze szkolenie dla Rzeczoznawców Polskiej Izby Ochrony - ze względu za sytuację związaną z COVID – 19 odbyło się w nowej dla prowadzonych dotychczas szkoleń formule - on-line. Szkolenie na temat:„ Formalno-prawnych aspektów ochrony muzeów” poprowadził Pan Krzysztof Osiewicz, Kierownik Działu Metod i Technik Ochronnych, dzięki uprzejmości Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w Warszawie. Podczas szkolenia, które otworzył Prezes Zarządu Polskiej Izby Ochrony - Pan Marcin Pyclik odbyło się również uroczyste ślubowanie nowych rzeczoznawców: Pana Jarosław Stelmacha oraz Pana Łukasza Chodkowskiego. W kilkugodzinnym szkoleniu wzięli udział Rzeczoznawcy Polskiej Izby Ochrony z całej Polski.
27Październik2020
Zarząd Polskiej Izby Ochrony, na prośbę Międzynarodowych Targów Poznańskich – organizatora kluczowego dla branży ochrony wydarzenia targowego - SECUREX, poparł postulaty Komitetu Branży Targowej dotyczące: Umorzenia całości otrzymanych kwot pomocy z PFR dla firm, które pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczą, że 75% ich ubiegłorocznego przychodu była całkowicie zależna od organizacji, obsługi oraz innych usług świadczonych na rzecz imprez targowych w kraju i za granicą Otrzymania rekompensaty w wysokości 50% ubiegłorocznego przychodu dla firm, które pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczą, że 75% ubiegłorocznego przychodu firmy była całkowicie zależna od organizacji, obsługi oraz innych usług świadczonych na rzecz imprez targowych w kraju i za granicą   Działalność branży targowej została maksymalnie ograniczona w marcu i nadal nie może być wznowiona w normalnych warunkach, co spowodowało ogromne problemy dla całego sektora targowego. Jako wieloletni wystawca SECUREX-u, Polska Izba Ochrony deklaruje pełne wsparcie dla działań Komitetu Obrony Branży Ochrony, potwierdzając jednocześnie, że targi odgrywają kluczową rolę dla rozwoju biznesu,...
14Październik2020
Prezentujemy kalkulacje stawek kontraktowych na 2021 r. rekomendowane przez Zarząd Polskiej Izby Ochrony. Kalkulacje uwzględniają wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2021 roku.
13Październik2020
Informujemy, że do grona firm członkowskich dołączyła firma KOB GROUP RAFAŁ KRÓL - z Warszawy. KOB GROUP świadczy usługi dla Klientów indywidualnych, korporacyjnych oraz administracji publicznej od 2013 roku, które obejmuje kompleksowy pakiet usług projektowych, wdrożeniowych, doradczych i szkoleniowych w zakresie:      ochrony biznesu (przeciwdziałania szpiegostwu przemysłowemu, w tym wykrywania podsłuchów)      ochrony informacji niejawnych      zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego i technicznego obiektów      ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa      ochrony danych osobowych (RODO)      Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001      informatyki śledczej      usług detektywistycznych   Serdecznie witamy w gronie firm członkowskich Polskiej Izby Ochrony!
1Październik2020
Informujemy, że Uchwałą Zarządu Polskiej Izby Ochrony z dnia 10.09.2020 r., do grona Rzeczoznawców Polskiej Izby Ochrony dołączyli Pan Jarosław Stelmach oraz Pan Łukasz Chodkowski. Pan Jarosław Stelmach uzyskał tytuł Rzeczoznawcy w specjalizacjach t.j.: ochrona osób i mienia i zarządzanie bezpieczeństwem, projektowanie, produkcja i naprawa oraz obrót towarowy w zakresie technicznych urządzeń, środków i systemów ochrony osób i mienia, a także doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa. Pan Łukasz Chodkowski uzyskał tytuł Rzeczoznawcy w specjalizacjach ochrona osób i mienia i zarządzanie bezpieczeństwem oraz doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa. Serdecznie gratulujemy! Jednocześnie uprzejmie informuję, że aktualne zestawienie wszystkich Rzeczoznawców Polskiej Izby Ochrony znajdziecie Państwo na stronie http://www.piooim.pl/media/files/rzeczoznawcy/SKM_C25819112213260.pdf
1Październik2020
W związku z prowadzonym przez Polską Izbę Ochrony monitoringiem zamówień publicznych pod kątem przestrzegania obowiązującego prawa, przekazujemy do wiadomości Państwa kopię korespondencji w sprawie interwencji, z prośbą o którą zwróciła się do Polskiej Izby Ochrony firma członkowska -  JANTAR Sp. z o.o. ze Słupska. Poruszona kwestia dotyczy postępowania na świadczenie usługi w zakresie ochrony osób,  obiektów i mienia wraz z usługą nadzoru przy użyciu alarmu na rzecz Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku, w którym to firma Jantar występowała w konsorcjum firm. Oczekujemy obecnie na zajęcie stanowisko w sprawie przez Izbę Administracji Skarbowej w Gdańsku, a o wynikach naszego działania będziemy informować sukcesywnie.
123