Aktualności

 

15Kwiecień2021
W dodatku specjalnym Kapitału Polskiego do Dziennika Gazeta Prawna z dn.15 kwietnia b.r., ukazał się w ramach publikacji "Rozwój Usług Bezpieczeństwa"- wywiad z Prezesem Zarządu Polskiej Izby Ochrony, Panem Marcinem Pyclikiem. Podczas rozmowy poruszone zostały kwestie związane z obecną sytuacją branży ochrony, jej wyzwaniami, w tym technologicznymi. Rozmawiano także o potencjale, jakim dysponuje sektor branży ochrony i bezpieczeństwa, a także o działalności Polskiej Izby Ochrony, jak również korzyściach dla firm, wynikających ze współpracy członkowskiej z Izbą. Wydanie Kapiatłu Polskiego objętę zostało patronatem Polskiej Izby Ochrony, a na jego łamach zaprezentowały się również firmy członkowskie PIO. W publikacji znalazły się między innymi; rozmowa z Panem Krzysztofem Łęckim, Prezesem Zarządu Taurus Ochrona Group, Członkiem Zarządu Polskiej Izby Ochrony - na temat innowacyjnych  technologii, będących kluczem do sukcesu branży ochrony, prezentacja firmy KOB Group, którą przedstawił jej właściciel - Pan Rafał Król oraz wywiad z Panem Pawłem Motyl, założycielem i właścicielem firmy Bodyguard in...
2Kwiecień2021
Informujemy, że w odpowiedzi na skierowane do Komendanta Głównego Policji, Pana Gen. Insp. dr Jarosława Szymczyka - zapytanie w sprawie egzaminów na broń, Polska Izba Ochrony otrzymała stanowisko Komendy Głównej Policji w sprawie, którego treść przekazujemy do Państwa wiadomości.
1Kwiecień2021
Szanowni Państwo,  Z okazji nadchodzących Świąt, składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowych, pogodnych i spokojnych chwil w gronie najbliższych.
19Marzec2021
Informujemy, że Polska Izba Ochrony wystosowała pismo do Komendanta Głównego Policji, Pana Gen. Insp. dr Jarosława Szymczyka z zapytaniem dotyczącym kwestii egzaminów - w zakresie ubiegania się kwalifikowanych pracowników ochrony o wydanie dopuszczenia do posiadania broni. Szczegóły poruszonej sprawy przedstawiamy do Państwa wiadomości w kopii udostępnionego poniżej pisma.
17Marzec2021
Kontynuując temat interwencji Polskiej Izby Ochrony w związku z wątpliwościami w kwestii wyboru oferty na usługi ochrony przez Zakład Przerobu Drewna Lasów Państwowych w Lęborku, Izba skierowała kolejne pismo w tej sprawie – tym razem do Pana Roberta Gierszewskiego, Dyrektora Departamentu Zezwoleń i Koncesji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji - z prośbą o zajęcie stanowiska w niniejszej sprawie.
11Marzec2021
Ze względu na stale utrzymującą się sytuację pandemiczną w Polsce z wielkim żalem, ale jednocześnie pełną troską o zdrowie uczestników wydarzenia, Zarząd Polskiej Izby Ochrony zadecydował o przesunięciu XXI Konferencji Branży Ochrony -  OCHRONA OBIEKTÓW NIEPODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWEJ OCHRONIE – na nowy, jesienny termin – 4-5 listopada 2021 r., Hotel Windsor w Jachrance. Ponadto, informujemy Państwa, że w związku z upływającą kadencją Zarządu Polskiej Izby Ochrony, w przeddzień konferencji, tj. 3 listopada odbędzie się Walne Zgromadzenie Firm Członkowskich, którego rozpoczęcie zaplanowane zostało o godz.: 10:30.
3Marzec2021
Stanowisko MSWiA dot. interpretacji przepisów rozporządzenia w sprawie legitymacji pracowników ochrony Polska Izba Ochrony zwróciła się z zapytaniem do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwestii interpretacji przepisów rozporządzenia w sprawie legitymacji pracowników ochrony. Przedstawiamy Państwu poniżej stanowisko Departamentu Zezwoleń i Koncesji w przedmiotowej sprawie.
13Styczeń2021
Fundacja Pomocy Pracownikom Ochrony i Ich Rodzinom OCHRONA I POMOC, powołana przez Polską Izbę Ochrony, realizuje swe cele poprzez objęcie opieką najbardziej potrzebujących pracowników ochrony i ich rodziny, wdowy i sieroty po pracownikach ochrony, którzy zginęli podczas służby. Wspiera także ofiary wypadków, poszkodowane podczas realizacji zadań ochrony, jak również tych zmagających się z ciężkimi chorobami i będącymi w trakcie kosztownych terapii. W imieniu Prezes Zarządu Fundacji, Pani Anety Kochman przekazujemy list w sprawie wsparcia celów statutowych Fundacji. Będziemy bardzo wdzięczni jeżeli zechcą Państwo przekazać swój 1% podatku i wesprzeć Podopiecznych Fundacji. Fundacja Pomocy Pracownikom Ochrony i Ich Rodzinom OCHRONA i POMOC KRS 0000278664  
7Styczeń2021
W związku z budzącymi poważne wątpliwości w kwestii wyboru oferty na usługi ochrony przez Zakład Przerobu Drewna Lasów Państwowych w Lęborku, Polska Izba Ochrony, powołując się na przepisy ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych, w szczególności na art. 3 zobowiązujący izby gospodarcze do kształtowania i upowszechniania zasad etyki w działalności gospodarczej, na art. 5 ust. 2 pkt 6 dot. informowania o funkcjonowaniu przedsiębiorców oraz uprawnienie zawarte w art. 6 do otrzymania od właściwych organów administracji państwowej informacji niezbędnych do wykonywania zadań statutowych określonych w § 2 ust. 1, 3 i 5 Statutu PIO, skierowała pismo do Pana Edwarda Siarki, Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Leśnictwa i Środowiska, z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie. W ocenie Polskiej Izby Ochrony, dokonując wyboru oferty, Zamawiający mógł naruszyć w ramach przedmiotowego postępowania przepisy Prawa zamówień publicznych (Pzp), obowiązującego w momencie rozstrzygania przetargu, w zakresie art. 7 ust. 1 i 3...
31Grudzień2020
W związku z aktualnie obowiązującymi ograniczeniami dotyczącymi m.in. w funkcjonowaniu hoteli, które to wiążą się z daleko idącym ograniczeniem możliwości noclegowych dla pracowników ochrony w okresie od 28 grudnia 2020 r. - do 17 stycznia 2021r., Polska Izba Ochrony przesłała do Firm Członkowskich, interpretację prawną dotyczącą tej kwestii. Temat noclegów pracowników ochrony jest bardzo istotny dla branży, gdyż szereg usług ochrony ściśle wiąże się z mobilnością pracowników. Dotyczy to np. przerw w konwojowaniu, wykonywaniu w warunkach delegacji usług zabezpieczenia technicznego czy usług ochrony osób. Wymóg przerwy na odpoczynek, wypadający na porę nocną jest w wielu przypadkach wymogiem przepisów w randze ustawowej, np. w przypadku kierowców w konwojach wartości pieniężnych.  
123